Duplicaat attest

Aanvraagformulier duplicaat attest opleiding

Via het "aanvraagformulier duplicaat attest" kan u elk door BE-Consult afgeleverde attest in duplicaat aanvragen.

Gelieve onderstaand document te downloaden, in te vullen en ons toe te sturen samen met een kopie van je identiteitskaart.

Het document is beschikbaar in  "Microsoft Word" versie.

OPGELET: Je kan enkel duplicaten aanvragen van attesten die behaald zijn bij BE-Consult. Onze attesten beginnen met BE00012/..., indien je attest met een ander nummer begint dien je contact op te nemen met de uitgever van je attest.