Duplicaat attest

Aanvraagformulier duplicaat 

Via het "aanvraagformulier duplicaat attest" kan u elk door BE-Consult afgeleverde attest in duplicaat aanvragen.
Gelieve te downloaden, in te vullen en ons toe te sturen samen met een kopie van je identiteitskaart.

OPGELET:

Je kan enkel duplicaten aanvragen van attesten die behaald zijn bij BE-Consult. Onze attesten beginnen met BE00012/...
Indien je attest met een ander nummer begint dien je contact op te nemen met de uitgever van je attest.
Indien uw gegevens ontbreken, er een fout zit in uw gegevens of indien u een duplicaat wenst van uw diploma, gelieve contact op te nemen met het examencentrum.