BA5 vakbekwame personen

Doelstelling

Inzicht verwerven in de gevaren eigen aan elektrische installaties. De werknemer in staat stellen dat hij de (elektrische) gevaren, verbonden aan de uit te voeren werkzaamheden, zelf kan inschatten en de maatregelen kan bepalen om de daaruit voortvloeiende specifieke risico's te elimineren of tot een minimum te beperken.

Doelgroep

De BA-5 opleiding is bedoeld voor personen die, bij het uitvoeren van hun werk, worden gebruikt voor de gevaren van elektriciteit. Er wordt verondersteld dat ze een basiskennis van elektriciteit en elektrische installatie hebben.

Deze deelnemers zijn in het bezit van een BA4-attest of gelijkwaardig.

Programma

 • H1 - Huishoudelijke en kleine industriële installaties 
 • H2 – Buiteninstallaties en werfinstallaties 
 • H3 – Werken in de nabijheid van leidingen 
 • H4 – Veilig werken in cabines
 • H5 – Veilig werken op het net
 • H6 – Atox explosieveiligheid

Lesmethode

 • Powerpointpresentatie gegeven door een ervaren lesgever
 • Cursusboek

Examen & attest

Na het afleggen van een theoretisch examen ontvangen de cursisten een attest van deelname. Met dit getuigschrift kan het bedrijf aantonen dat de nodige opleiding conform de wetgeving werd verstrekt – KB 25 april 2004. Personen die deze opleiding hebben gevolgd, worden gecatalogiseerd onder ‘Vakbekwame personen’. Dit zijn personen die voldoende technische kennis of ervaring bezitten om de gevaren, te wijten aan elektriciteit, te vermijden.

Praktische info

 • De opleiding duurt 8 uur of 1 lesdag.
 • Er kan enkel deelgenomen worden indien de deelnemer reeds beschikt over een BA4-attest.
 • Deze opleiding wordt gegeven in open opleiding van bedrijfsintern.
 • BE-Consult is erkend als opleidingsverstrekker door de Vlaamse Overheid. De tussenkomst is bedoeld voor alle KMO's in Vlaanderen. Tevens werken wij ook samen met erkende organisaties zoals Confederatie Bouw, Bouwunie, Volta / Vormelek,….

Data & inschrijven

Verdere inlichtingen

opleidingen@be-consult.be
Bel: +32 (0)14/56.32.46

Erkenningen

kmo portefeuille
fod waso
besacc
volta
Bouwunie
fvb
FTMA Sectorfonds Metaal Antwerpen
FTML Sectorfonds Metaal Limburg
Educam
Healtium
Aquafin
Qfor
Alimento

Alle open-opleidingen