Veiligheidswacht - standaard attest BE-Consult

Doelstelling

Aanleren om op een doeltreffende en veilige manier mat autonomen en niet-autonome onafhankelijke ademhalingsbescherming te werken.  Dit houdt in:

 • controle van de middelen voor ademhalingsbescherming
 • de apparatuur op de juist emanier en met de nodige controles op- en afzetten
 • zich bewegen doorheen moeilijk toegankelijke locaties met onafhankelijke ademhalingsbescherming
 • werkzaamheden uitvoeren met onafhankelijke ademhalingsbescherming
 • correct reageren op noodsituaties 

Doelgroep

Medewerkers die met autonome en niet-autonome onafhankelijke adembescherming moeten werken op een bedrijfsterrein, in installaties, werkplaatsen, moeilijk toegankelijke plaatsen, besloten ruimten enz. waarbij de zuurstofconcentratie in de omgevingslucht mogelijk te laag is en /of waarbij te hoge concentraties van gezondheidsgevaarlijke stoffen aanwezig zijn.

De opleiding is conform het lastenboek risicovolle taken maar bevat geen examen voor Risicovolle taken.  

De deelnemers zijn minstens 18 jaar oud en beschikken over een verklaring van medische geschiktheid.

VRIJSTELLING: personen die in het bezit zijn van een brevet voor beroepsduikers dat werd uitgereikt door een duikschool lid van de IDSA en of IMCA zijn vrijgesteld voor de risicovolle taak IS-081 voor zocer aantoonbaar wordt gemaakt dat de laatste ingelogde duik minder dan 5 jaar geleden is en voor zover zij voldoen aan de bovenvermelde toelatingsvoorwaarden.

Programma

Theorie

 • Het doel, interpreteren en naleven van de betredingsvergunning
 • Gevaren en risico’s
 • Regelgeving
 • Preventiemaatregelen
 • Taken en verantwoordelijkheden van de veiligheidswacht
 • Basistechnieken tot ventilatie van besloten ruimten
 • Betredingshulpmiddelen
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Ademhalingsbescherming
 • Basistechnieken communicatie
 • Metingen van concentraties

Praktijk

 • Betredingshulmpiddelen correct gebruiken
 • Betredingsvergunning gebruiken
 • Registratie van betreders kunnen uitvoeren
 • Metingen van concentraties

Lesmethode

 • Powerpointpresentatie gegeven door een ervaren lesgever
 • Praktische oefeningen
 • Syllabus

Getuigschrift van deelname

Na het afleggen van een theoretisch en praktisch examen ontvangen de cursisten een standaardattest van deelname. 

Praktische info

 • De opleiding duurt 2 lesdagen.
 • Medische keuring kunnen voorleggen.
 • Groepsgrootte: max 6 personen
 • Het attest adembescherming is 5 jaar geldig, het attest veiligheidswacht is 3 jaar geldig.
 • BE-Consult is erkend als opleidingsverstrekker door de Vlaamse Overheid. De tussenkomst is bedoeld voor alle KMO's in Vlaanderen. Tevens werken wij ook samen met erkende organisaties zoals Confederatie Bouw, Bouwunie, Volta/ Vormelek, …

Data & inschrijven

Verdere inlichtingen

opleidingen@be-consult.be
Bel: +32 (0)14/56.32.46

Erkenningen

kmo portefeuille
fod waso
besacc
volta
Bouwunie
fvb
FTMA Sectorfonds Metaal Antwerpen
FTML Sectorfonds Metaal Limburg
Educam
Healtium
Aquafin
Qfor
Alimento
Confederatie Bouw Provincie Antwerpen

Alle open-opleidingen