Doorlichting vergunningen

Vooraleer een bedrijf wordt overgenomen of verkocht, moet men een duidelijk beeld hebben van de vergunningen. Het is evident dat een bedrijf dat wordt overgenomen in orde is met alle vergunningen opdat de overnemer de exploitatie zonder problemen kan verder zetten.
 
Milieuvergunning :

  • Is het bedrijf  milieu- vergund ?
  • Stemt de vergunning overeen met de werkelijke bedrijfssituatie ? 
  • Wanneer vervalt de vergunning en zijn er problemen te verwachten bij een hernieuwing ?

Bouwvergunning :

  • Zijn alle gebouwen vergund ?
  • Werd er gebouwd conform de vergunning ?

BE-Consult kan voor u deze volledige doorlichting voor u uitvoeren.