Milieucoördinator type B/A

Het decreet 'Bedrijfsinterne Milieuzorg' is sinds 4 juli 1995 in Vlaanderen van kracht. 

Een aantal bedrijven is verplicht om een milieucoördinator aan te stellen.  De milieucoördinator moet aan bepaalde eisen voldoen om zijn taak naar behoren uit te kunnen voeren.  Hierbij werd een klasse indeling gemaakt naar grootte en activiteiten van het bedrijf - milieucoördinator A of B.

Vanaf 1 januari 2000 is een erkend milieucoördinator certificaat een voorwaarde om als milieucoördinator aangesteld te kunnen worden.

De milieucoördinator is een belangrijke en onmisbare schakel voor de implementatie van milieuzorg op bedrijfsniveau. Hij beschikt daarvoor over 'kennis' en 'kunde' op technisch, juridisch en administratief vlak. De milieucoördinator verricht de rol van coach en milieumanager in het bedrijf. 

De belangrijkste taken van de milieucoördinator binnen een bedrijf zijn:

  • milieuvriendelijke productiemethodes en –producten ontwikkelen en toepassen
  • waken over de naleving van de milieuwetgeving
  • voorgeschreven metingen uitvoeren en registreren
  • afvalstoffenregister bijhouden
  • interne en externe communicatie verzorgen rond de impact van het bedrijf op mens en milieu

BE-Consult stelt u erkende milieucoördinatoren van niveau A en B ter beschikking. Deze kunnen vakkennis en een uitgebreide ervaring voorleggen.

U krijgt hierbij de garantie dat de wettelijke taken van de milieucoördinator correct worden ingevuld.

Verschillende bedrijven maken gebruik van de mogelijkheid om continu een beroep te doen op BE-Consult door een overeenkomst aan te gaan waarbij de interne milieucoördinator bijstand verleend bij het opvolgen en interpreteren van de wetgeving, het naleven van milieuvoorwaarden en het uitvoeren van de overige taken van de milieucoördinator.