Omgevingsvergunning

Op 22 juni 2011 heeft de Vlaamse Regering de startnota gekeurd m.b.t. de invoering van de omgevingsvergunning. Dit houdt in dat de huidige bouw- en milieuvergunning gecombineerd wordt tot één vergunning, de omgevingsvergunning.

Hierdoor zal slecht één vergunning moeten worden aangevraagd bij het college of de provincie en zal er ook maar één beslissing genomen worden (gunstig of ongunstig). In tegenstelling waarbij vroeger de bouwvergunning gunstig en de milieuvergunning ongunstig of vice versa kon zijn.

Een omgevingsvergunning kan aangevraagd worden volgens twee procedures, een gewone procedure en een vereenvoudigde procedure. Bovendien zal het karakter van de omgevingsvergunning permanent zijn terwijl momenteel een milieuvergunning 20 jaar geldig is. Bijkomend voordeel is ook dat de permanente vergunning volledig kosteloos zal zijn.

In het voorjaar van 2014 zou de omgevingsvergunning in voege gaan voor een proefperiode van 1 jaar. BE-consult kan u helpen met het opstellen van uw vergunningsaanvraag. Zowel op het gebied van bouw als milieu hebben wij voldoende expertise in huis. Verder kunnen wij ook in samenspraak met uw architect het dossier begeleiden om tot een positief resultaat te komen.